Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 605 296 883Akce

Spolupráce školy
●   Spolupráce se ZŠ
●   Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
●   Poradenské služby logopeda
●   Spolupráce s MEDICON a.s. Praha, Mgr. Martina Hamplová-ortoptika a screening zrakových vad u předškolních dětí
●   Spolupráce s humanitární organizací ADRA - výukové programy o životu v rozvojových zemích
●   Spolupráce s místní knihovnou
●   Pravidelné navazující setkání LESY PRAHA http://www.lesypraha.cz/?cat=72201 - ekologické programy
●   Spolupráce a shlédnutí podzimních výstav újezdských zahrádkářů
●   Zdravotníci - prevence proti úrazům, první pomoc a protidrogová prevence
●   Spolupráce s Čestnou stráží ČR Posádkového velitelství Praha

●   Spolupráce s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální, Praha 6, Evropská 33

Divadla a akce pro školní rok 2019/2020

10.09.2019 – Informativní schůzka pro rodiče od 17,00 hodin
08.10 2019 – Houbařská pohádka od 9,00 hodin
04.11.2019 – Pohádky o Honzovi od 9,00 hodin
07.11.2019 – Zdravotníci – první pomoc – od 9,00 hodin
21.11.2019 Fotografování v MŠ od 8,00 hodin
26.11.2019 – Předvánoční tvořivá dílna na Sovím hradě – Sovičky
27.11.2019 – Předvánoční dílna na Paloučku – Broučci
28.11.2019 - Předvánoční tvořivá dílna v Mraveništi – Mravenečci
05.12.2019 – Mikulášská nadílka
10.12.2019 – Tajemství skla od 8,00 hodin
17.12.2019 – Vánoční posezení u stromečku – Sovičky
18.12.2019 – Vánoční posezení u stromečku – Broučci
19.12.2019 – Vánoční posezení u stromečku – Mravenečci
09.01.2020 – Zdravotníci – tajemství našeho těla – krvinka – starší děti od 9,00 hodin
15.01.2020 – Canisterapie – Fidorka a Borůvka od 9,30 hodin
28.01.2020 – Hvězdárna Ďáblice – starší děti od 9,00 hodin
06.02.2020 – Pohádka z kuchařské čepice od 9,00 hodin
11.02.2020 Projektový den Stavitel mostů - starší děti od 8,30 hodin
04.03.2020 – Pohádka – O hodném Jankovi od 9,00 hodin
21.04.2020 – Námořnická pohádka od 9,00 hodin
30.04.2020 – Oslava svátku čarodějnic od 9,00 hodin
05.05.2020 Projektový den Stavitel města - mladší děti od 8,30 hodin
06.05.2020 – Ekologicko-výchovná aktivita – Včelí království od 9,00 hodin
14.05.2020 – Kouzelné míčky od 9,00 hodin
27.05.2020 – Výlet – Staré hrady – 7,30 hodin
02.06.2020 – Oslava svátku dětí – bubnování v MŠ - dopoledne
09.06.2020 – Olympiáda v MŠ od 9,00 hodin
25.06.2020 – Rozloučení s předškoláky od 16,00 hodin Inka Rybářová

 

 

   
     
web: Klára Šuvarská