Mateřská škola Rohožník    
     

MŠ Rohožník
Žárovická 1653
Újezd nad Lesy
Praha 9
190 00 

tel: 605 296 883

Materská škola Rohožník - MŠ Rohožník Praha 9, Újezd nad Lesy - idatabaze.czMaterské školy - idatabaze.czVítejte na stránkách mateřské školy Rohožník

 

Téma: Živá zahrada

 

 

Projekt
Šablony pro Rohožník
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006027 je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

 
Projekt
ŠABLONY II. PRO MŠ ROHOŽNÍK
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015120 je spolufinancován Evropskou unií.
 

Projekt
CESTY EVROPOU CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001549 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků,usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ,

podpora extrakurikulárních aktivit,

spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 
   
     
web: Klára Šuvarská